logo

Código Oferta Descripción Cantidad Valor unitario empaque
 BN01 Bolsa de basura negra 50x70x30, saco con 500 unidades  6  $14.000
 BN02 Bolsa de basura negra 70x90x35, saco con 400 unidades  4  $23.200